Wie ben ik eigenlijk

Wie ben ik eigenlijk

Hoe kijk jij naar jou?
Veel mensen hebben moeite met hun eigenwaarde, jij misschien ook.  Met je uiterlijk of wat je presteert. Te dik, te kort, veel te lang. Of je vind jezelf dom, of te verlegen, een slechte christen, een vervelende ouder.  

Opvoeding kan veel invloed hebben op je vermogen om jezelf te accepteren. Hoorde je dat vaak: wat moet er van jou terechtkomen?  Denk maar niet dat jij ooit….  Of je werd emotioneel verwaarloosd waardoor  je niet geleerd hebt je veilig te voelen in relaties en zijn contacten met andere mensen voor jou een bron van problemen.

De  sociale druk in je leefomgeving kan een rol spelen: wat er van jou verwacht wordt door anderen, of jezelf: als vrouw behoor je…als oudste zoon zul je….Mensen hebben positieve waardering nodig om te kunnen functioneren. Wie dat niet krijgt twijfelt aan zijn eigen-waarde en voelt zich er niet bij horen. Er zit een wereld van verdriet, onmacht  en diepe eenzaamheid achter dit symptoom ‘minderwaardigheidsgevoel’. Neem ze serieus! Minderwaardigheidsgevoelens komen voort uit je eigen oordeel over je waarde. Je vergelijkt jezelf met iemand anders: “Ik vind mij minder waard dan….” Je oordeelt vanuit een bepaalde norm voor wat jij normaal, goed en aanvaardbaar vindt. Wat is die norm? Waar komt die vandaan? 

Hoe kijkt God naar jou?
De Bijbel zegt dat God onvoorwaardelijk van ons ( van jou) houdt, en dat heeft Hij bewezen  ook. Hij heeft zijn Zoon gezonden toen wij nog hulpeloos waren, want we waren zondaren die zonder God leefden.(Joh. 4:10, Rom. 5:8)  Dat was uit Liefde, voor mensen, dieren, de schepping. Zo lief had God de wereld….(Joh.3:16) De basis van Gods liefde voor jou is…. Gods liefde voor jou! Er is niets in jou of mij wat ons voor God goed genoeg maakt. Maar Jezus gaf Zijn leven voor mensen, juist om ze weer opnieuw goed te maken. Dat hoefde Hij niet te doen, maar Hij wilde het doen. Wie gelooft wordt ‘bekleed met Christus’, zegt Galaten 3:27. In Christus ben je helemaal aanvaard door God.

Dit is een betrouwbaar fundament, het enige, dat je voor je gevoel van eigenwaarde altijd kunt gebruiken als norm. Jij bent door God aanvaard, geliefd en kostbaar,door Jezus. Wie in Hem geloofd wordt niet veroordeeld. (Rom.8:1). Hij was hier niet toe verplicht! Hij wilde het doen, zegt Jes.43:1-7. Je bent van mij, Ik heb je bij je naam geroepen.

Je krijgt wel een opdracht: Ga heen, en zondig niet meer (Joh. 8:11). Met andere woorden: ga leven zoals God je bedoeld heeft. Je krijgt Gods Geest er voor, die jou helpt stap voor stap je in te zetten met al je gaven en talenten. Voor God. Daarin ervaar je ook echt hoe waardevol je bent. Hoe talentvol. Hoe trots God de Vader is op jou, Zijn geliefde zoon of dochter.  Zijn goddelijke macht heeft ons alles gegeven wat nodig is voor een leven in dienst van God, kennis namelijk, van Hem die ons heeft geroepen door Zijn eigen glorie en macht. Hij heeft ons grote en waardevolle beloften gedaan. (2 Petrus 1:3,4).

Zoals God jou aanvaardt in Christus, zo mag je ook jezelf aanvaarden. Zo weet je dat je waardevol, kostbaar voor God bent. Omdat je Hem kent. Omdat Jezus alles voor jou gedaan heeft wat nodig is om Gods parel te zijn.

Wie ben ik eigenlijk?
Niet die mislukte zondaar maar een volmaakte, heilige, volkomen zuivere, nieuwe schepping. Een  stralend wezen zonder een enkel smetje. Jezus droeg  alle zonde van jou, uit heden verleden en toekomst. Hij heeft je een nieuwe positie gegeven, je identiteit is nu: één met Christus, een nieuwe schepping. Je christenleven bestaat niet uit wat je doet, de gaven of talenten die je hebt, je zegeningen of  je emoties of kennis. De kern van wie je bent is dat je Christus kent. Gal. 2:20 zegt het zo: niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. 

Wat kun je nu doen?
Je negatieve gevoel over jezelf is  gebaseerd op verkeerde uitgangspunten. Gods liefde gaat naar jou uit, Hij wil jou volmaakt maken. Je mag los komen van dat donkere plaatje over jezelf. De innerlijke onrust en pijn voorgoed achter je laten en vrij worden om jezelf te zijn voor Gods aangezicht. 

Jezelf leren aanvaarden  heeft veel te maken met ontdekken wie je bent in Christus. Dat  is een proces, dat tijd nodig heeft en dat je leven lang duurt. Het begint met eerlijk zijn tegen God over jezelf. Dan laat Hij je vol liefde inzicht krijgen in oorzaken en gevolgen van verkeerde gedachtenpatronen, en Hij houdt je vast in dat veranderingsproces. Je gaat groeien in geestelijke volwassenheid, en dat heeft positieve gevolgen voor hoe je naar jezelf kijkt en hoe je denken wordt bepaald. Je gaat ervaren dat je minderwaardigheidsgevoel in Gods hand zelfaanvaarding wordt, en Gods Geest leidt je daarbij.

Enkele praktische tips:

  • Het probleem onder ogen zien:
    Wees eerlijk tegenover jezelf en God over je minderwaardigheidsgevoelens. En over de gevolgen waaronder jij en anderen (door jou manier van omgaan met je complex) geleden hebben. Zoek  Gods nabijheid in gebed, Bijbellezen en de Geest die in jou werkt. Je zult van binnenuit herstellen.Maar let op: je relatie met God is geen trucje om ‘gelukkig te worden’, het is veel meer, het is de zin van je leven! Uitsluitend in God voldoening vinden en rust geeft echte innerlijke rust. Wat er ook gebeurt! Want God is een Rots, een fundament voor je zelfbeeld waar je nooit doorheen zakt.
  • Zoek een betrouwbare christen om mee te praten.
    Sommige problemen kunnen nooit opgelost worden voordat je ze aan iemand anders vertelt. In Jac.5:16 staat ‘Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt’ (Jac. 5 : 16). Iets persoonlijks  delen kan heel spannend, zelfs gevaarlijk voelen. Maar wat verborgen blijft kan niet hersteld worden. Mag God erbij komen? .
  • Wil je echt geholpen worden en je verantwoordelijkheid oppakken?
    Er maar één manier om af te rekenen met  problemen uit je verleden. Zolang  je de schuld bij de ander legt, kun je er zelf niets mee. Je zult echt genezing van beschadigde emoties ontvangen wanneer je besluit  jouw verantwoordelijkheid te aanvaarden. Jij moet namelijk de deur naar vroeger bewust willen sluiten. Jezus zegt in Lukas 6:37 “…laat los en gij zult losgelaten worden”.
  • Richt je aandacht van jezelf af: door een minderwaardigheidscomplex ben je heel veel bezig met je eigen gedachten en gevoelens, daardoor kun je je nauwelijks open stellen voor Gods aanwezigheid. Vraag jezelf af hoe je God kunt dienen in je naaste omgeving, en ga dit DOEN.

Heb je een antwoord gevonden voor jezelf  op de vragen aan het begin van deze blog? Ik ben heel benieuwd naar je reactie en zou het erg op prijs stellen wanneer je iets laat weten.

Wil je erover doorpraten, dan kan dat ook. Schrijf een persoonlijke mail naar info@elpidos-counseling.nl , of stuur het contactformulier op. Welkom!

nl_NLDutch
×

 

Hallo, ik ben Agnes Visser

Gespecialiseerd in hulp bij individuele problemen, relatie- en ouderschapszorgen en pastorale zorg. Hoe kan ik je helpen?

× Hoe kan ik je helpen?