Wie is Agnes Visser?

Wie is Agnes Visser?

Mijn naam is Agnes Visser (1959), getrouwd, en (schoon)moeder van vier volwassen kinderen en twee schoonkinderen, oma van vier kleinkinderen. Op mijn levensweg heb ik donkere, eenzame tijden ervaren. Mijn ouders hadden een moeilijk huwelijk, financiële problemen en raakten elkaar zelfs zover kwijt dat zij op hun 80e alsnog zijn gescheiden. Voor mij als oudste van vier kinderen betekende dat uiteindelijk teveel zorgen op een veel te jonge leeftijd, waardoor ik leerde dat mijn belangen en behoeften er niet toe deden. Het contextuele therapeutische proces van ontdekken waar dit verkeerd is gelopen, welke invloed mijn gezin hierop heeft gehad en ook: wat ik daarvan onbewust aan mijn eigen kinderen heb doorgegeven bracht mij heel veel innerlijke genezing. Mijn ouders hebben gedaan wat zij konden met de mogelijkheden en die zij hadden. Dat ben ik gaan zien en heeft me bevrijd, zonder de gevolgen voor mij onder het tapijt te moeten vegen. Het begrip voor hun situatie gaf mij nieuwe vrijheid en verantwoordelijkheid voor mijn eigen volwassen persoon en mijn eigen keuzemogelijkheden en tegelijkertijd meer liefde voor mijn ouders. Dat gun ik ook anderen. 

Nu ben ik op een punt aangekomen dat ik kan en wil delen vanuit een heldere Bron. Uiteindelijk kreeg ik hulp, ik ontdekte wie ik zelf was, hoe ik van betekenis was voor de mensen om mij heen op een meer passende manier en kon ook de verbinding gaan maken waar ik zoveel behoefte aan had. En niet alleen ikzelf, ook mijn meest naaste gezin en familie hadden hier profijt van!

In mijn persoonlijke ontwikkeling gebeurde er nog meer dat voor mij als gelovige heel belangrijk was, ik ontmoette God als Vader die mij ziet, waar ik ook ben, wat ik ook doe. En ik ervaar het steeds weer als een wonder dat Hij naar mij kijkt met onvoorwaardelijke liefde, elke dag opnieuw. Dit aan anderen meegeven is de passie van mijn leven geworden omdat Gods liefde écht helend is en genezend werkt. Wie God de ruimte geeft wordt een ‘heel’ mens; je weet je onvoorwaardelijk gekend, aanvaard en geliefd, ook al ben je (nog lang) niet volmaakt.

Wat ik doe

Mijn werk is mensen helpen om een, voor hèn, begaanbare weg in het leven te vinden. Dat is voor ieder mens weer anders, en dat aan jezelf toestaan is een belangrijke sleutel. Soms heb je alleen even de juiste richtingaanwijzers nodig en kun je zelf verder. Soms wil je meer hulp. Samen met jou onderzoek ik wat er speelt in je leven en wat jij daarin wilt veranderen. De methodiek die ik daarvoor inzet is de Contextuele Theorie. Dit is een psychotherapie die voortkomt uit de visie van de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy op het menselijk leven en relaties. (zie verder onder het kopje Contextuele Therapie) Ik combineer deze methodiek met Bijbelse principes, vanuit mijn christelijke levensovertuiging. Ik houd daarbij goed in het oog hoe dat is voor jouw persoonlijke weg met God. Misschien is dat helemaal nieuw voor je. In wederzijds respect gaan we op weg, en wie weet ontdek je een nooit gedacht perspectief voor jouw toekomst.

Ooit begonnen als A-Verpleegkundige, heb ik rond mijn veertigste mijn professionele leven verder ontwikkeld, toen onze vier kinderen min of meer op eigen benen stonden. Ik studeerde aanvankelijk vooral uit interesse. Gaandeweg groeide het verlangen een eigen praktijk te starten. Uiteindelijk heb ik de volgende opleidingen afgerond: HBO Theologie (ETH), Godsdienst-Pastoraal werk (CHE), Post HBO-opleiding Verslavingszorg (CHE/de Hoop), Pastorale Counseling (CPC) en Contextueel Therapeut VCW (Stichting Nagy Academie).

Ik leerde mijn kennis in de praktijk van het leven toepassen: van 2008 tot 2018 heb ik met dakloze en verslaafde mensen gewerkt in Inloophuis de Hoop in Dordrecht.

Sinds 2012 werk ik zelfstandig in mijn Praktijk Elpidos Contextuele Therapie. Ik ervaar het als een bijzonder geschenk dat ik mijn liefde en passie voor God en mensen in dit werk mag uitleven, de gesprekken zijn namelijk ook bijzonder leerzaam voor mijzelf. Ik ben op mijn bestemming gekomen!

Onderstaand lied verwoordt voor mij hoe Gods liefde geneest en heelt:

De HEER heeft mij gezien, en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

(Huub Oosterhuis)

nl_NLDutch
×

 

Hallo, ik ben Agnes Visser

Gespecialiseerd in hulp bij individuele problemen, relatie- en ouderschapszorgen en pastorale zorg. Hoe kan ik je helpen?

× Hoe kan ik je helpen?