Relatietherapie

Relatieproblemen

Ken je dat ook in je relatie?

Steeds diezelfde zinloze discussies? De verwijdering? Het kan over allerlei verschillende onderwerpen gaan, maar hetzelfde patroon blijft zich herhalen: onbegrip, koelte, verwijdering, met aan het eind van het liedje: hij zwijgt, zij vit… Je vraagt je af: ‘Waar ben ik in terecht gekomen? Deze relatie wil ik niet! Wat gaat er toch telkens mis?’

LIEFDE IS EMOTIE

Partners beginnen hun huwelijk vanuit het verlangen samen oud te worden, in liefde en verbondenheid. Door allerlei levensgebeurtenissen blijkt dat soms helemaal anders te lopen. Dan groeit er geen verbondenheid en liefde door de jaren heen maar wantrouwen. Er kan nogal wat strijd ontstaan en je verliest het contact met elkaar. Je houdt steeds minder rekening met elkaar en verliest ook de bereidheid om dat te doen. 

Het is onvermijdelijk dat er in jullie relatie verschillen zijn in ieders belangen en behoeften. Er kunnen conflicten door ontstaan die door de tijd heen moeilijker zijn op te lossen, als het wederzijdse vertrouwen wordt uitgehold. Dat vertrouwen is de sleutel voor herstel, en daaraan werken we in de therapie. We gaan op zoek naar hoe ieder vanuit zijn of haar positie en rol heeft geïnvesteerd in de relatie. Door de pijn van afwijzing, door verdriet dat niet begrepen wordt, door steeds dezelfde conflicten is er verwijdering ontstaan die nog maar moeilijk is te overbruggen: opmerken wat die ander investeert kan daardoor heel moeilijk zijn. Je voelt je erg alleen staan, onbegrepen, verdrietig en teleurgesteld. Dit was niet hoe je je het had voorgesteld op jullie trouwdag, of toen je ging samenwonen.

 In relatietherapie wil ik mij ervoor inzetten dat ieder van jullie in alle veiligheid jullie eigen kant  voor het voetlicht kunt brengen en dat er goed naar elkaar geluisterd wordt. Niemand krijgt de schuld, niemand wordt heilig verklaard. We gaan juist op zoek naar wat ieders ‘goede reden’ was om te doen wat hij of zij deed. Jullie worden geholpen opnieuw liefdevol te communiceren vanuit oprechte zorg en aandacht voor de ander en jezelf. 

Wat ik doe

Ik zal mij er zeker van harte en met toewijding voor inspannen dat ieders kant aan bod komt. Ik zal jullie helpen te verwoorden wat gezegd moet worden en vragen te stellen om te ontdekken wat je wilt zeggen tot jezelf en de ander. Ik span me ervoor in dat jullie bereidheid om de ander werkelijk te zien en te aanvaarden weer terug komt. Dat de liefde weer gaat stromen en jullie elkaars (liefdes)taal weer kunnen spreken. Daarnaast ben ik me er voortdurend van bewust dat er nog vele anderen nauw verbonden zijn met jullie leven en dus ook betrokken zijn bij wat er besproken wordt, in de eerste plaats eventueel aanwezige kinderen, en ook ouders, broers en zussen. Het is mijn zorg dat aan ieder recht wordt gedaan.

Na een aantal eerste, verkennende gesprekken stellen we een Genogram op: een familieschema van jullie gezin, dat waar je uit voortkomt en van je ouders en grootouders. Door op zoek te gaan naar familieachtergronden ga je de patronen ontdekken die jullie gevormd hebben en die van invloed zijn op jullie relatie interactie. De vele mooie dingen die je mee hebt genomen in je gezin, meegekregen  van je ouders en zij weer van hun ouders. De invloed van de generaties in het nu wordt inzichtelijk, niet om nieuwe conflicten te veroorzaken maar juist om bronnen van liefde en vertrouwen aan te boren, hoe miniem ook. Maar ook waar je afscheid van mag nemen en zelf in jullie relatie een nieuwe weg in mag zoeken, met het oog op elkaar en jullie kinderen als die er zijn.

Hoe ik werk

Je leert geen therapeutische technieken maar ontdekt welke dieper gelegen motivaties jullie emoties en gedrag beïnvloeden en hoe je daarover in gesprek kunt gaan op een manier dat zowel jouw belangen als die van de ander recht gedaan wordt. 

Dat betekent tegelijkertijd rekening houden met jezelf en de ander.

Je leert weer samen praten op een eerlijke open manier, liefde, waardering en respect uiten naar elkaar. Je vindt elkaar terug door echt begrip en wederkerige openheid en betrokkenheid. 

Dat is hard werken, vergis je niet! Liefde is namelijk een WERKwoord. Maar het loont de moeite, neem dat van mij aan! Het hoeft niet perfect te worden, om goed te werken. Verbinding en dialoog zijn hier de cruciale termen. Ik wil me ervoor inzetten om met jullie te verkennen wat er in jullie relatie nog is om voor te vechten, en opnieuw te gaan bouwen, ook met het oog op eventuele kinderen.

Over mij

Na de opleidingen Bachelor Theologie en Godsdienst Pastoraal Werk, heb ik eveneens de opleiding tot Contextueel Therapeut en de EFT Basistraining gevolgd. Ik werd direct gegrepen door deze effectieve en relevante methoden om verstoorde relaties te herstellen.

Ik werk als Contextueel Therapeut ook vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging, wat een extra dimensie geeft aan de gesprekken. Het is helemaal niet erg wanneer dat onbekend voor je is. Respect voor elkaar is het uitgangspunt voor onze ontmoeting. Mocht je therapie bij mij overwegen, dan voeren we eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als uit het eerste gesprek blijkt dat EFT-therapie passend is, dan volgt behandeling. Behandeling bestaat uit gesprekken die gericht zijn op verbetering van de relatie, door de verbinding en het vertrouwen te herstellen.

Mail of bel me voor een afspraak, of gebruik het contactformulier.

  nl_NLDutch
  ×

   

  Hallo, ik ben Agnes Visser

  Gespecialiseerd in hulp bij individuele problemen, relatie- en ouderschapszorgen en pastorale zorg. Hoe kan ik je helpen?

  × Hoe kan ik je helpen?