Stille tijd houden

Stille tijd houden

In deze blog kun je ontdekken wat Stille Tijd is, waarom je Stille Tijd zou houden, waarom het belangrijk voor je is en hoe je het kunt aanpakken.

Wat is het?

Wie Stille Tijd houdt brengt een bepaalde tijd (alleen) met God door. Je zoekt dan naar een ontmoeting met Hem. Dit kan door bidden, Bijbellezen, mediteren over een tekst, zelfonderzoek of gewoon stil zijn, je aandacht richten op God en al wachtend Zijn nabijheid zoeken. Vroeger noemde men dat wel ‘de verborgen omgang’ met God zoeken (Ps. 25:7 berijmd). En dat is dus iets wat je wel regelmatig in de Bijbel tegenkomt.

Waarom stille tijd?

Stille Tijd houd je om God te ontmoeten, Hem te leren kennen, Zijn leiding en wijsheid voor je leven te ervaren, om te groeien in geloof.

Als gelovige ben je op doorreis in deze wereld, achter Jezus aan. Hebr.13:14 zegt: we hebben hier geen blijvende stad. De weg door deze wereld stippel je niet zelf uit, maar je loopt de ‘loopbaan die ons voorgesteld is.’ (Hebr. 12:1) Je gaat in de voetstappen van Jezus, als het ware achter Hem aan op weg.

De levensweg van mensen is nooit makkelijk, want er is iemand die veel moeite doet om er een puinhoop van te maken, Gods tegenstander, Satan. Hij zal je verleiden om andere wegen te gaan, en hij heeft veel mogelijkheden om je zover te krijgen. Daarbij zijn wij zelf ook geneigd om te verdwalen. Soms door onze eigen verlangens, of omdat we (onbewust) in een valkuil stappen.

Dan verliezen we Jezus uit het oog en raken de weg kwijt. Hoe dichter we bij Hem leven, hoe minder kwetsbaar we zijn voor de boze pijlen van de satan. (Ef. 6:10-18) Om die reden is het echt belangrijk om elke dag tijd vrij te maken om in de nabijheid van de Goede Herder te zijn. (Joh. 10:4) Dan ontvang je Zijn zorg, liefde, leiding, troost, wijsheid. Je ervaart dan dat je niet alleen op weg bent, en krijg je kracht, moed, leiding, alles wat jij nodig hebt om je levensweg te gaan. En je krijgt het per dag, niet per week of maand, elke dag genoeg voor die dag. God leidt je erdoorheen, Hij is bij je en bemoedigt je. Dat doet ‘stille tijd houden’ allemaal voor jou: je kunt weer verder; gesterkt en bemoedigd door Zijn nabijheid!

Verlang jij daar ook naar? Tijd met God de Vader, innerlijke vrede en Gods liefde ervaren, speciaal voor jouw situatie hulp krijgen, moed om door te gaan, wijsheid om beslissingen te nemen, voor de dag van vandaag? Dan heb je hier paar tips om je op weg te helpen:

1. Maak een afspraak met jezelf;

Zorg dat je een vaste tijd hebt. Stille tijd is iets wat regelmatig, dagelijks en op een vaste tijd moet plaatsvinden. (Dan. 6:11, Lukas 6:12) Laat niets in jouw leven belangrijker zijn dan stille tijd. Discipline is hier een kernwoord. Er is niets wat discipline kan vervangen.

Een paar ideeën:

  • Neem ’s ochtends vroeg stille tijd, voordat je met je werkzaamheden begint. Dit is verreweg de beste tijd van de dag. (Ps. 5:4, Mark. 1:35, Ps. 57:8)
  • ’s Morgens vroeg gaat de telefoon zelden of nooit. Ook zul je op dit tijdstip het minst door personen of zaken worden lastig gevallen.
  • Een andere mogelijkheid is voor sommige mensen tussen de middag, van 13.00 tot 14.00 uur.
  • Verder kun je ’s avonds voordat je naar bed gaat stille tijd nemen. Het probleem is dan alleen vaak dat je te moe bent of dat je dagprogramma uitloopt, waardoor de stille tijd in de verdrukking komt.

Kies in ieder geval een tijd uit die in jouw specifieke situatie past. Het moet een praktische en een realiseerbare tijd zijn. Maak je dagplanning rondom jouw stille tijd en niet andersom.

Geef God jouw beste uren van de dag.

2. Neem de tijd

Voor jonge christenen is het goed om te beginnen met minimaal vijftien minuten. Blijf bij je besluit en laat het niet ongedaan worden gemaakt door afspraken of andere zaken. Het is per slot van rekening een afspraak met God, en niets is belangrijker dan dit.

Naarmate je geestelijk groeit, zal de behoefte aan meer tijd met God toenemen, let maar op!

Wees nuchter en realistisch over de hoeveelheid tijd die je voor stille tijd wilt vrijmaken. Je moet niet met twee uur beginnen. Het is een groeiproces.

3. Zorg voor een stille en vaste plaats

Zorg dat je een vaste en rustige plek hebt om stille tijd te houden. Het moet een plaats zijn waar jij samen met de Heere kan zijn. Jij en de Heere alleen. Een plaats waar je niet door anderen gestoord of onderbroken kunt worden.

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’ (Mat. 6:6)

4. Word stil

Voordat je stille tijd gaat houden is het belangrijk om stil te worden voor de Heere. Gejaagde en bezorgde mensen kunnen niet in de rust en de stilte komen. Steek een kaars aan en bidt of God jou wil verlichten met Zijn Geest. Ga in een actieve houding zitten en adem bewust in- en uit. Vertel eerlijk aan God hoe het met je gaat.

5. Strijd tegen afdwalende gedachten

Lees een Bijbelgedeelte met behulp van een Dagboekje, en overdenk wat je opvalt in de Bijbeltekst. Je zult merken dat je dat in verband kunt brengen met wat jou bezighoudt, want Gods Geest werkt in jou. Luister naar Zijn stem, naar de gedachten of gevoelens die opkomen. Je kunt ook een gezang uit een liederenboek, een Opwekkingslied, een Psalm lezen, wat jij wilt. Lees na je eigen overdenking tot slot wat de schrijver erover te zeggen heeft als je wilt.

Iedereen heeft last van afdwalende gedachten. Er zijn verschillende manieren om dit te voorkomen:

  • Breng dit in gebed naar de Heere.
  • Word eerst stil voor God voordat je begint.
  • Zorg dat je wakker en fit bent.
  • Bid hardop of (in ieder geval) met een fluisterstem.
  • Schrijf je gedachten op, terwijl je nadenkt, dat helpt om je te concentreren.

Sommige mensen lopen of staan te mediteren en bidden. Een mens valt lopend niet zo snel in slaap.

Dwaal je toch af? Geen paniek, zodra je je ervan bewust wordt keer je terug naar je onderwerp en ga je weer verder.

6. Luisteren, fluisteren, horen en genieten….

Luister zo naar Gods stem en hoor in je opkomende gedachten wat je voor deze dag nodig hebt, wat je ontvangt uit Gods hand om deze dag in Zijn liefde en zorg voor jou te leven, Hij houdt van je. Sluit af met een gebed, en blaas je kaars uit. Een gezegende dag!

nl_NLDutch
×

 

Hallo, ik ben Agnes Visser

Gespecialiseerd in hulp bij individuele problemen, relatie- en ouderschapszorgen en pastorale zorg. Hoe kan ik je helpen?

× Hoe kan ik je helpen?