Eenzame kerst

Eenzame kerst

Verlangen naar relaties
In  mensen zit veel verlangen, in hen gelegd bij de schepping: ‘laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn’ (Gen 1: 26) Mensen lijken op God, zijn gemaakt om  verbonden te zijn met Zijn Wezen. God is Zelf zo, Hij is de Vader van elke gemeenschap in de hemel en op aarde (Efeziers 3:15) Dat wil zeggen: uit Hem komt verbondenheid en gemeenschap voort, Hij is er de verwekker van zeg maar. Dit is de oorsprong van verlangen  naar samen-zijn, in relatie willen leven. Isolement is niet de bedoeling.

Blok het verlangen!
Het kan averechts werken, die kerstkriebels : je gaat weigeren iets te denken of te voelen bij dat kindje in de kribbe, door het gewoon te blokken, en jezelf en iedereen te vertellen dat het allemaal gehuichel is, bedoeld voor de portemonnee van winkeliers, en zeker van de Kerk. Jezus werd bovendien niet in December geboren, Kerst is feitelijk een heidens gebruik, ingesteld omdat Keizer Constantijn ook zo nodig een Lichtfeestje wilde. Dus Kerst deugt helemaal niet, goed beschouwd!

Waarom die kerstnegativiteit?
Veel mensen voelen zich eenzaam  doordat ze met  afwijzing te maken hebben (gehad). In hun jeugd, op hun werk, op school, een goede vriend, een partner, door een echtgen(o)ote, noem maar op. Afwijzing doet pijn en kan diep ingrijpende gevolgen hebben en tot (ernstige) persoonlijke problemen leiden. De pijn wordt verborgen achter een muur van zelfverdediging, je trekt je terug achter die muur en wordt steeds minder bereikbaar voor contact, verbondenheid. Met anderen. Met jezelf. Met God. En dat kwetsbare kindje in de kribbe? Dat doet toch een appèl, dat blok je dan dus….

De bevrijdende liefde van Jezus.
En zo kan de liefde van God soms moeilijk landen, eerst moet een muur afgebroken worden voor het hart bereikt kan worden. Gevolg: je bent onbereikbaar. Door  een steeds lagere waardering van jezelf en  gevoelens van minderwaardigheid en schuld kun je in een isolement komen. Gelukkig  is er altijd hoop bij Jezus, want de bevrijdende de liefde van Jezus is zo krachtig, dat die kan doordringen tot  achter de hoogste, hardste muren, in de diepste lagen van ons hart.

Loskomen van afwijzing
Daarvoor is het nodig dat je eerst  een nieuw zelfbeeld gaat opbouwen.  De Heilige Geest helpt je daarbij. Ook kan het nodig zijn  dat je eerst wordt  bevrijd van je te sterke  overlevingsstrategie. Die zit zo diep in je. Daardoor kan Satan met zijn leugens  macht over je krijgen. Daarna mag er gebeden worden dat de Heilige Geest, Gods liefde (Rom.5:5) verder in je hart uitstort en de wonden geneest.

Wat je nog meer kunt doen:

1.Word geworteld in de liefde van de Jezus.
Zoek de Heer elke dag en ga het Woord van God lezen en bestuderen.
Efeze 3:17-19: ‘Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.’ Paulus bidt dat de gelovige mag leren zien hoe lief God hem heeft, hoe breed, hoe hoog, hoe ver en hoe diep deze liefde van God is. Dus lees over de liefde van God, vraag aan de Heer om aan jou zelf te openbaren hoe lief Hij jou heeft. En aanvaard die liefde van God in geloof als je het nog te moeilijk vindt om die liefde  emotioneel te aanvaarden. Zoek God in Zijn Woord, God heeft je lief. Hij heeft je zó lief dat Hij Zijn Zoon voor je gestuurd heeft en Die is voor jou gestorven.

2. Vraag God je te helpen, jezelf te openen!
Haal het deksel eraf! Maak de deur van je hart open en deel b.v. jezelf met iemand die je kunt vertrouwen. Doe dit als eerste met de God die je hemelse Vader wil zijn, maar daarnaast heb je ook iemand nodig die een luisterend oor voor je heeft en met je kan bidden. Bijvoorbeeld een vriend, pastor, voorganger, iemand die de Heer Jezus liefheeft en vervuld is met de Heilige Geest. Verstop je dus niet langer maar kom met je probleem tevoorschijn, je hebt ook andere mensen daarbij nodig. We noemen dit: In het licht gaan wandelen. In 1 Johannes 1:7-9 staat o.a. ‘Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ Je kunt innerlijk genezen worden, maar het is  belangrijk dat je je openstelt. Het is moeilijk om dit te erkennen en te belijden en te zeggen: ‘Heer, verander mij!’ Daarom, als je erover hebt nagedacht, ga naar iemand die de Heer kent en die eerlijk met je omgaat. Die je geestelijk kan begeleiden.

3. Verwerp de leugens van satan aanhoudend.
Satan doet er alles aan om je zijn leugens te laten geloven. Het is bijvoorbeeld beslist een leugen dat je ‘niets zou kunnen en dat niemand met je om wil gaan’. Belijd aan God dat je dat fout heb gezien en weersta die leugens en als je weer in een situatie komt waarin je je afgewezen voelt, dan moet je dat zien als een aanval van de duivel en dan zeg je: ‘Ik weersta nu deze leugen en ik neem in geloof de waarheid van Gods Woord aan. Ik ben door de Heere aanvaard, God heeft mij lief.’ En zo verwerp je die duivelse emoties of gedachten. Daarom is ook de vervulling van de Heilige Geest zo belangrijk, omdat de Heilige Geest iemand die zwak is sterk kan maken. De Heer wil je ook op gebed de vervulling met de Heilige Geest geven waardoor je overwinning zult hebben over de aanvallen van satan.

 

Als jij voor Hem jouw hart uitstort,
vertrouw dat jij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

(Ps 62:5b berijmd)

Zie jij er ook tegen op? Eerst al die ‘voorpret’ en dan twee dagen lang ‘kerst vieren’?  Misschien verlang je toch naar iets van God?  Dat kerstkind in die kribbe heeft je misschien wel iets te bieden, maar wat?  Zet het je aan het denken? Of aan het voelen?

Neem contact op via onderstaand formulier of schrijf een persoonlijk mailtje, je krijgt zeker antwoord!

nl_NLDutch
×

 

Hallo, ik ben Agnes Visser

Gespecialiseerd in hulp bij individuele problemen, relatie- en ouderschapszorgen en pastorale zorg. Hoe kan ik je helpen?

× Hoe kan ik je helpen?