Zielzorg

Zielzorg

Zielzorg is een vorm van geestelijke zorg, die in de kerk pastoraat heet. Pastoraat komt van het Latijnse ‘pastor’, wat herder betekent. In het christelijk geloof is Jezus de Herder uit Psalm 23. Hij bekommert Zich om Zijn kudde, de gelovigen. Het beeld van een kudde komt uit de Bijbel en staat voor alle gelovigen samen, ongeacht hun kerkelijke ‘kleur’. Die kerkkleur is niet bepalend, maar wel of de ‘schapen’ de stem van de Herder kennen, want alleen zij ‘verstaan’ Hem (Joh. 10: 27-28). Het Bijbelse beeld illustreert Gods zorg voor mensen, die Hij beschouwt als een kudde schapen zonder herder. Ofwel: mensen die overgeleverd zijn aan de ‘wildernis’, zonder zorg, aandacht, bescherming. Zoals schapen niet kunnen overleven zonder een goede zorgzame herder, zo kunnen mensen dat ook niet in een onherbergzame gebroken wereld. Jezus wil hun ‘Goede Herder’ zijn.

In deze onherbergzame wereld maken wij in het leven dingen mee die ons hart verwonden, en zowel onze persoonlijke, als onze geestelijke groei belemmeren. Die wonden ontstaan ofwel door het gemis van essentiële goede ervaringen in ons leven, ofwel doordat ons slechte ervaringen overkomen, dingen die nooit hadden mogen plaatsvinden en die ons angst aanjagen. Hierdoor  kunnen we het vertrouwen in God en mensen, in onszelf, kwijt raken. Dat is erg, want mensen hebben betrouwbare relaties nodig. Zonder goede relaties kúnnen we niet groeien, niet als persoon en niet in geloof.

Soms moeten we eerst werken aan gezinsrelaties en het versterken van een sociaal netwerk voordat genezing kan plaatsvinden. Het is ook mogelijk dat eerst genezing moet plaatsvinden, voordat wij kunnen gaan werken aan goede relaties. Er bestaat geen algemeen recept waarmee iedereen met problemen geholpen kan worden.

Contextuele Therapie en Pastoraat biedt een helende weg die soms meer en soms minder tijd vergt, maar altijd een persoonlijke investering vraagt. God werkt in ons en geneest onze gebrokenheid, zelfs (juist!) wanneer wij door een moeilijke periode gaan en (veel) pijn ervaren. Maar niet alleen God werkt, ook wijzelf hebben verantwoordelijkheid om aan herstel en genezing te werken. Door de confrontatie met het verleden aan te gaan in de kracht van God.

Het opbouwen van vertrouwen en het toelaten van diepe gevoelens zijn de hoekstenen van intieme relaties. Deze hoekstenen zijn nodig voor geestelijke groei. Dat is [vaak] een langdurig proces, dat zowel tijd vergt als liefdevolle relaties. Door de confrontatie aan te gaan in het verwerken van pijn en trauma’s kunnen we die achter ons laten. Maar doen we dat niet dan zullen ze op de achtergrond invloed blijven hebben: pijn uit het verleden blijft dan in het ‘heden’. Door de confrontatie aan te gaan zullen we in staat zijn om anderen, waaronder God, dichterbij te laten komen. Zo ontstaat opnieuw de ruimte en vrijheid om te leven in Gods wereld, op Gods manier!

Zielzorg
nl_NLDutch
×

 

Hallo, ik ben Agnes Visser

Gespecialiseerd in hulp bij individuele problemen, relatie- en ouderschapszorgen en pastorale zorg. Hoe kan ik je helpen?

× Hoe kan ik je helpen?