Voor verwijzers

Voor verwijzers

Wat houdt de Contextuele Benadering in?

De contextuele benadering is een relatie- en gezinsgerichte benadering. Dat houdt in dat in de hulpverlening ook altijd aandacht is voor de relaties van de client, met de partner, de mede-gezinsleden en andere betrokkenen. Waar mogelijk en nodig worden deze ook uitgenodigd om in de gesprekken mee te doen.

Onze betrokkenheid en zelfs afhankelijkheid van elkaar gaat gepaard met een natuurlijke neiging om voor elkaar te zorgen. In de contextuele benadering heet dat ons ‘aangeboren besef van zorg en rechtvaardigheid’. Dit blijkt een grote, onvermoede kracht. Omdat het zorgdragen voor de ander niet alleen de ontvanger van de zorg, maar ook de gever van die zorg versterkt. Door te zorgen voor de ander worden we meer mens, groeit ons zelfvertrouwen, ons recht om te bestaan. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Maar het gaat natuurlijk ook vaak mis tussen mensen, met alle consequenties van dien. Contextuele professionals proberen dan te ontdekken waar dat geven en ontvangen tussen de betrokkenen verstoord is geraakt. Ze helpen vanuit een meerzijdig gerichte partijdigheid iedere ‘partij’ hun verhaal te laten doen. Dit biedt op zichzelf al veel helderheid versterkt het begrip voor elkaar. Dit vergt een basishouding van de therapeut van onbevooroordeelde passende zorg voor ieders aandeel en de moed zo nodig te confronteren. Echter altijd vanuit het besef dat de ander een ‘goede reden’ heeft voor wat hij/ zij deed, maar ook aangesproken wordt op de gevolgen van zijn/haar handelen voor hemzelf en anderen. Soms komt dan die wederzijdse zorg alweer op gang, waarmee er opnieuw recht gedaan wordt aan elkaar, verbinding en openheid in de relatie terugkeert.

Maar er kan meer stagneren, soms vanuit de voorgaande generatie(s). Dan is herstel van lang verzwegen schade nodig. Om uiteindelijk die (aangeboren) bron van ‘zorg dragen’ weer aan te kunnen boren.

Dit streven kenmerkt de contextuele theorie: het geven van de persoon wordt zichtbaar gemaakt, omdat alle mensen gevende mensen zijn. Ze investeren in zichzelf en in elkaar. Dat te gaan ontdekken en erkennen in jezelf en de ander doet zelfvertrouwen en zelfafbakening groeien en brengt een eerlijke dialoog op gang. Dan lukt het vaak opnieuw om ieders belangen echt serieus te nemen en er rekening mee te houden: van zowel de ander als van jezelf. Het effect is meer vrijheid, passende verantwoordelijkheid en het diep bevredigende gevoel van betekenis zijn.

Christelijke hulp

Mensen die vanuit een persoonlijk geloof invulling geven aan het leven kunnen behoefte hebben aan hulp die daar bij aansluit. Zij vinden bij Elpidos Contextuele Therapie die hulp.
Problemen brengen je uit je evenwicht en hele heftige problemen kunnen veroorzaken dat het niet meer lukt om de chaos aan emoties het hoofd te bieden. Dan is er behoefte aan hulp van een buitenstaander. Dit kan een dominee of voorganger zijn, een pastoraal werker maar ook een goed gesprek met een collega, een teamleider of fysiotherapeut tijdens een behandeling kan wonderen doen. Heel vaak is dat voldoende.

Wanneer kan een beroep op een contextueel therapeut nuttig zijn?

Wanneer problemen complex zijn kan het gebeuren dat de hulp die geboden kan worden in de naaste (kerkelijke) omgeving niet toereikend is met alle gevolgen van dien, voor zowel de hulpvrager als de naaste omgeving of kerkgemeenschap. Indien meer professionele hulp gewenst is kan een beroep worden gedaan op de professionele en christelijk georiënteerde hulp van Elpidos Contextuele Therapie, zo nodig in samenwerking met de kerkelijke gemeente. Uiteraard uitsluitend met instemming van de hulpvrager.

U bent

  • pastoraal betrokken
  • huisarts
  • paramedicus
  • GGZ instelling
  • schoolleiding

U ziet een bepaalde relatie,  cliënt of patiënt (te) vaak aan uw buro, met steeds terugkerende psychosomatische of emotionele klachten. U wilt hem of haar graag helpen maar uw agenda staat elke dag voller dan vol, en u komt maar niet verder met deze persoon.  Dat is heel frustrerend voor beide partijen: U ziet uw relatie, client/patiënt steeds verder afzakken en voelt uzelf tekort schieten. Elpidos Contextuele Therapie kan hier helpen.

nl_NLDutch
×

 

Hallo, ik ben Agnes Visser

Gespecialiseerd in hulp bij individuele problemen, relatie- en ouderschapszorgen en pastorale zorg. Hoe kan ik je helpen?

× Hoe kan ik je helpen?