De weg naar vergeving

Voeg je header hier toe

Ook al  verzekeren vrienden of bekenden, hulpverleners misschien wel, je: “nee, dat is onzin, je deed je best, je kon niet anders”. “Het is nu eenmaal zo gelopen, dat moet je loslaten, je hebt er toch spijt van?”. Of: “Dat is haar eigen schuld, had zij jou maar niet zo moeten uitdagen, beter naar je moeten luisteren enz., enz.” Maar zelf weet je beter.  Dat  besef in jou is Gods Geest  die werkt.  Die laat je ervaren: dit was fout van mij. Dit had anders gemoeten. Je zit er echt mee, met schuldgevoel dat je steeds weer onrustig maakt, je aanklaagt en vanbinnen opvreet. Zelfs al heb je om vergeving gebeden, het gevoel blijft knagen.

Je hebt vergeving nodig;
Er is maar een ding dat, liever gezegd: een Persoon die je kan helpen: je moet naar Jezus. Alleen Hij kan schuld vergeven.  Sterker: Hij wil schuld vergeven! Hij verlangt er naar te vergeven. 2 Petrus 3:9: Hij heeft geduld met jou, daar Hij niet wil dat sommigen ten onder gaan maar dat allen tot bekering komen.

Daarom heeft Hij vergeving mogelijk gemaakt. Hij werd mens, deze dagen staan we daar uitgebreid en feestelijk stil, Jezus kwam als kleine baby ter wereld. God nam Hem, Die geen zonde had begaan en legde alle schuld op Hem. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid aan ons toe. 2 Kor. 5:21. Dat is het beste nieuws ooit, ook van Kerst.

Hoe kun je die vergeving ECHT ervaren?
Schuld ervaren we  allemaal, niemand uitgezonderd. Ook wanneer je om vergeving hebt gebeden blijft soms het gevoel knagen. Dat is het probleem van feiten en gevoelens: ze spreken elkaar tegen. Dan is het belangrijk goed naar de feiten te kijken, namelijk dat God –uit genade en door geloof – in Jezus Christus vergeving schenkt. Dat zegt Hij Zelf, God belooft dat (1Joh.1:9): als wij onze zonden belijden, dan is God trouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Om dat te geloven en te ervaren kan het heel goed  zijn om met iemand te praten. Zoek een (mede)christen op die je vertrouwt en bespreek je probleem, Jak.5:16 zegt: beken dus aan elkaar uw zonden en bidt voor elkaar. Die ander kan naar je luisteren en met je bidden. Dan zul je genezen van je innerlijke onrust, Want het gebed van iemand die de wil van God doet bezit een krachtige uitwerking. Vanuit echt berouw schuld belijden is enorm bevrijdend, God vergeeft de schuld en heelt je gebroken hart. Echt berouw is niet hetzelfde als spijt om het verdriet dat de situatie meebrengt, maar het is diep van binnen voelen wat de ander is aangedaan, wat hij moet missen, hoe groot de schade is die je hebt veroorzaakt. Dat vraagt veel van je trots.

Wat kun je doen?
Voor Innerlijke pijn hebben we strategieen ontwikkelt die helpen om onze pijnplekken te beschermen. Dat is vaak heel nuttig. Maar we veroorzaken helaas daarmee ook weer nieuwe pijn bij anderen of onszelf. Jezelf terugtrekken in contact is een manier om te voorkomen dat je gekwetst wordt, maar maakt de ander eenzaam: je laat je niet kennen, er kan geen verbondenheid ontstaan. Of je reageert vanuit je verdriet om vroegere afwijzing met wantrouwen. Die ander wordt buitengesloten en jij voelt je alleen. Een nieuwe kwetsuur is ontstaan in de relatie. Die cirkel doorbreken is Gods roeping aan Zijn kinderen. Ze mogen in de kracht van Gods Geest elke morgen opnieuw beginnen aan dat proces!

Onderstaande punten kunnen je helpen het proces van vergeving en genezing op gang te brengen. En weet je, bij Gods troon kan je niks gebeuren, aan Zijn voeten is het veilig.

  1. Berouw hebben, dat is echt gevoeld geestelijk inzicht in zonde, en schuldbelijdenis. Maak een lijst met specifieke fouten en hun gevolgen, inclusief de emoties die je erbij krijgt; neem je verantwoordelijkheid, zonder  verontschuldigingen; besef dat je fout zat, echt fout. Echt berouw is iets anders dan spijt of verdriet om gemiste kansen.
  2. Laat de pijn binnenkomen; ontkennen wat je bezeerd heeft maakt dat je van jezelf vervreemd, je voelt je echte emoties niet meer.  Aan de voeten van de HEER kun je stap voor stap voelen wat je voelt, bij Hem is het veilig en kun je alles benoemen.
  3. Onderzoek wat er is gebeurt. Wat is jouw verantwoordelijkheid? Wat heb je gedaan of nagelaten? Benoem de pijn van waaruit je hebt gehandeld tegenover God en vraag Hem wat Zijn waarheid is over wat jou is overkomen, of wat je hebt gedaan. Zo kan herstel op gang komen.
  4. Probeer niet alles te begrijpen; achtergrondkennis kan verlichting geven, wat afstand creëren; en soms helpt het juist niet. Juist dan is vergeven nodig.
  5. Vergeef jezelf; dat kun je leren  wanneer je kunt rusten in de liefde en vergeving van God. Als God jou vergeeft, mag je ook jezelf vergeven. Dat kan tijd kosten, maar het is een besluit nemen: de feiten geloven van Gods vergeving: door genade uit geloof. Niet je gevoelens die je aanklagen.
  6. Leef met God, door zijn Woord te lezen en bestuderen, door gebed. God kan je hart genezen door de Heilige Geest, de trooster bij uitstek. Vraag God om wijsheid hoe Hij je leven ten goede wil gebruiken. Richt je aandacht actief op Gods waarheid en breng belemmerende gedachten over het verleden onder de macht van Jezus Christus (2 Kor. 10:5)

Vergeving krijgen is belangrijk;
Doordat Jezus zijn leven heeft gegeven is er een nieuwe weg gekomen die eerst onbegaanbaar was. Maar nu niet meer! Jij kunt nu strijden tegen de zonde die in je woont. In de kracht van Gods Geest kun je jezelf verloochenen. Je trots opzij zetten en jezelf vernederen tegenover God en die ander, die door jou benadeeld werd.  

Gevolg van vergeving;
Je merkt dat er iets wezenlijks is verandert, je bent lichter, vrijer. Je gezindheid is veranderd: je wordt steeds dankbaarder, blijer, je schuift je fouten niet meer op anderen af, je krijgt er zin in om zoveel mogelijk goed te doen, om Gods wil te doen. Je bent als die wijnrank uit Johannes 15 die op de wijnstok is geënt: de sappen stromen door je heen en je komt tot bloei, je leven wordt zinvol en interessant, komt tot zijn bestemming.  Dat is wat vergeving met je doet. Psalm 32 beschrijft de bevrijding van de schuld, hoe dat voelt, wat je dan ervaart: door te zwijgen over je zonde voel je van binnen neergedrukt en dor. Maar: nadat je je schuld en berouw hebt uitgestort tegenover God en de ander is er zo’n echte vergeving, een grote bevrijding!  God is je toevlucht, Hij bevrijdt je, je zult juichen van blijdschap. Wie op Hem vertrouwen omringt Hij met liefde. Jou ook!

Luister eens naar dit lied en ervaar voor jezelf wat vergeving betekent: https://youtu.be/NnyzJNRMpXE

Wil je doorpraten? Schrijf een persoonlijke mail naar info@elpidos-counseling.nl of laat een reactie achter via het contactformulier hieronder. Je krijgt altijd bericht.

nl_NLDutch
×

 

Hallo, ik ben Agnes Visser

Gespecialiseerd in hulp bij individuele problemen, relatie- en ouderschapszorgen en pastorale zorg. Hoe kan ik je helpen?

× Hoe kan ik je helpen?